קילו ברזל (גבריאל בלחסן, "עתיד")

היום שמעתי בתדהמה, מעבר לים, על מותו.