העיגול

שיתוף רשימה מאתר ״ירח חסר״. יסולח נא כפל הפצה.