8 שירי ציפורים מולחנים

(לקראת קורס על ספרות וציפורים באוניברסיטת תל אביב בשנה הבאה)

 

אדום החזה:

עורב:

הציפור כנביא (מין לא ידוע):

תוכי:

שחרור:

עוד עורב:

עוד אדום חזה:

ציפורי ונוס (מין לא ידוע):

רדיו מתחת לשולחן

דליה

ג'.ב.

Just Call Me

רזא

מ.ב.

אלינה

 

123 (12)(2)

מאיר אפלפלד, טבע דומם עם קופידון ותפוחים, פסטל על נייר, מתוך התערוכה החדשה בגלריה רוטשילד, http://www.rgfineart.com/current.asp