דיבורים

שיחת רדיו עם רותי קרן על כתיבה על אמנות: חלק ראשון; חלק שני.

הרצאה באוניברסיטת תל אביב בנושא "הספרות כמכתב של אסיר"

הרצאה במכון ון ליר על משל ההינדיק של רבי נחמן

שיחה על שיר הייקו אחד של קרוליין גורליי

שיחה על שיר אחד של אדם זגייבסקי בתרגום דוד וינפלד [מ-1:07:00]

על הסיפור לבני הנעורים "הכרכרה של הדוד משה" (1960) של ס' יזהר בבית עגנון.

שיחות בבית עגנון על מרחב בספרות ועל "הדרך הצרה לאוקו" מאת באשו.

https://he-il.facebook.com/agnonhouse/videos/1110946089339000/

https://fb.watch/2wz-rxxrjY/

על הסיפור *** מאת אחדה פינק בתרגום דוד וינפלד