דיבורים

שיחת רדיו עם רותי קרן על כתיבה על אמנות: חלק ראשון; חלק שני.

הרצאה באוניברסיטת תל אביב בנושא "הספרות כמכתב של אסיר"

הרצאה במכון ון ליר על משל ההינדיק של רבי נחמן

שיחה על שיר הייקו אחד של קרוליין גורליי

על שיר אחד של אדם זגייבסקי בתרגום דוד וינפלד [חלקי בשיחה מתחיל ב-1:07:00]


על חלום של חדוה הרכבי

על הסיפור לבני הנעורים "הכרכרה של הדוד משה" (1960) של ס' יזהר בבית עגנון.

שתי שיחות בבית עגנון על מרחב בספרות ועל "הדרך הצרה לאוקו" מאת באשו:

https://he-il.facebook.com/agnonhouse/videos/1110946089339000/

https://fb.watch/2wz-rxxrjY/

על הסיפור *** מאת אידה פינק בתרגום דוד וינפלד


מבוא לכתיבת טבע בבית עגנון, אוקטובר 2021