תמונות במכירת חיסול

ספרי "תמונות של בשר" מוצע למכירה בחצי המחיר בהוצאת הקיבוץ המאוחד. פרטים כאן.

בקישור יש גם קישור לתמונות שבספר, ועכשיו, כשאני מדפדף בהן, נראה לי שאפשר להבין מה קורה בספר ומה המהלך שלו רק ממבט בתמונות.

אילו הייתי כותב המשך לספר, הוא היה מתחיל מהדב הזה, ונגמר בפו הדב.

bear-chauvet

דב, מערת שובה, מזרח צרפת, שנת 34,000 לפנה"ס בערך