2.6.06

על כפור חלון-רכבת זה
אני רושם באצבעי
סומי-אֶ ללא דיו
מעל ראשו של סוגיהארא
ירח מלא של אביב

 

תרגום ליפנית: רותם פורז-ארד
 

קליגרפיה: קזואו אישיאי (2008)