7.11.06

חנות הספרים המשומשים

המוכר הזקן תוחב אצבע

בין דפי אטלס ישן