17.12.06

במכונית – בחניון – אוחֵז בהגה –
בין ערבּיים – קור – כאב עמוּם –
לפתע פתאום – המציאוּת