25.1.07

מעל ראשי – שני חצאי ירח 
לא אשליך אֶתכן
נעליי הישנות