19.11.06

גן ציבורי לעת ערב
מתחת לדלת שירותי הנשים –
סדק של אור