6.12.06

 

חלון קר לִפנות בוקר

פירות עבי קליפה

על צמרות עצים נמוכים