28.12.06

ימים אחרונים של השנה –
ילדים במעילים קצרים
לצד חצי איש שלג