31.12.06

אוטובוס ארוך בגשם
אני מוחק את שמי
מזגוגית החלון הקרה